Silvertech Building, 23 Qiao Long Lu, Tangxia, Dongguan, Guangdong, China
+86-769-8209-3005
HK Direct Line: +86-138-2917-9168
(Toll Free) 4008-618-120
+86-769-8798-1313
dgoffice@silvertech.com.hk
Miss Yuna