No.1 HuaYuan Bei Road
South ShengLi Street
QiaoDong District
ShiJiaZhuang, Hebei Province
    +86-311-8612-7389
    +86-311-6617-5371
    +86-311-8521-6336
    jtft002@163.com
    Mr. Ke Lei Ming